کابینت باتری یو پی اس

مناسب انواع یو پی اس (UPS) با باتری خارجی.

کابینت باتری یک طبقه
کابینت باتری یک طبقه

یک طبقه

رنگ: مشکی الکترواستاتیک

ضخامت ورق: 1

طول: 57.5 س.م

عرض: 26 س.م

ارتفاع: 42 س.م

کابینت باتری دو طبقه
کابینت باتری دو طبقه

دو طبقه

رنگ: مشکی الکترواستاتیک

ضخامت ورق: 1

طول: 57.5 س.م

عرض: 42.5 س.م

ارتفاع: 72 س.م

کابینت باتری سه طبقه
کابینت باتری سه طبقه

سه طبقه

رنگ: مشکی الکترواستاتیک

ضخامت ورق: 1

طول: 57.5 س.م

عرض: 42.5 س.م

ارتفاع: 102 س.م