یو پی اس یا منبع تغذیه پشتیبان، به هنگام رفتن برق یا بروز اختلال در آن، مدت زمان لازم برای خاموش شدن درست سیستم و یا در مدار قرار گرفتن سیستم برق اضطراری را فراهم میکند.

UPS ، عموماً، دارای باتری، مدار تشخیص برق ورودی و سیستمهای تهویه و خنک سازی و مدارهای تبدیل ولتاژ از حالت متناوب به مستقیم و بر عکس آن است.

در یک دید کلی نگر، ما دو دسته UPS داریم:

  • یو پی اس آنلاین : که دائماً برق خروجی را مگر در زمان رخ دادن اضافه بار و یا مشکلاتی مشابه از طریق اینورتر و باتری خود تأمین مینماید.
  •  یو پی اس آماده به کار : این نوع UPS به صورت خلاصه در زمان از دست رفتن برق نسبت به تأمین انرژی از طریق باتری عمل میکند و در زمان وجود برق مشغول شارژ باتری است.

نوشته‌ها

انواع یو پی اس

انواع یو پی اس سه دسته کلی برای سیستم های UPS وجود دارد: بر خط یا آنلاین تعاملی یا Line Interactive آماده به کار یا Standby یو پی اس بر خط یا آنلاین: تمامی این نوع دستگاهها، دارای تبدیل دوگانه هستند به این معنا که ولتاژ ورودی…

نمونه کارها

یو پی اس آنلاین تکفاز

یو پی اس آنلاین تکفاز

یو پی اس آنلاین تکفاز هوگون بین 1 تا 10 کیلو ولت آمپر