چگونگی انتخاب یو پی اس

انتخاب یو پی اس

برای انتخاب یو پی اس همیشه و در اولین گام به دستگاه یا بار خود نگاه میکنیم:

1- میزان مصرف حداکثری و دائمی آن را در می یابیم.

2- حساس بودن دستگاه به نوسانات ولتاژی را بررسی میکنیم.

3- مدت زمانی را که نیاز داریم یو پی اس، دستگاه را روشن نگه دارد انتخاب میکنیم.

چگونه توان دستگاه را که معمولاً به وات هست به ولت آمپر تبدیل کنیم؟

برای فهم تفاوت این دو واحد به اینجا مراجعه کنید.

در اینجا میخواهیم توان درست دستگاه یو پی اس خود را انتخاب کنیم، این قسمت به زمان روشن نگاه داشتن دستگاه شما ارتباط مستقیمی ندارد.

هیچگاه عین توان یو پی اس که به ولت آمپر بیان میشود، جهت تأمین خروجی مناسب دستگاه شما که به وات بیان میشود کافی نیست، اما همواره به یاد داشته باشید که یو پی اس به عنوان تأمین کننده برق، قادر نیست بواسطه مقاومت داخلی خود تمام برق تولیدی را به مصرف کننده تحویل دهد و مقداری از آن در داخل خود یو پی اس به هدر میرود که در اینجا باید به ضریب توان یو پی اس نگاه کنید. در محاسبه یو پی اس ما به ضریب توان یو پی اس توجه داریم و توان واقعی مصرف کننده.

  • برای محاسبه توان یو پی اس خود میتوانید توان دستگاه مصرفی را بر یک ضریب 0.8 تقسیم کنید. مثلاً اگر کامپیوتری دارید که توان 400 وات برای آن منظور شده است میتوانید در حالت ایده آل مصرفی، یک یو پی اس با توان حداقل 500 ولت آمپر برای آن انتخاب کنید. در یو پی اس های هوگون ضریب توان 0.9 است و محاسبات این صفحه صرفاً بر اساس نمونه های رایج آورده شده است.

400 / 0.8 = 500 VA

چگونه زمان عملکرد یو پی اس با باطری را محاسبه کنیم؟

در اینجا به این نکته توجه داریم که زمان مورد نیاز ما چقدر است و ظرفیت دستگاه یو پی اس مورد نیاز خود را بر همان اساس محاسبه میکنیم. معمولاً بر اساس رابطه زیر میتوان به صورت تقریبی ظرفیت باطری مناسب کار خود را انتخاب کرد:

Backup Time = Capacity of Battery AH x 12 V x Number of Batteries x 0.8 / Load in Watts

در اینجا زمان بر حسب ساعت به دست میآید.

مثلاً سه باطری 18 آمپر ساعت میتوانند یک بار 400 وات را به میزان یک ساعت و هجده دقیقه تأمین نیرو کنند.

برای در یافت توضیحات بهتر و جامع تر به اینجا رجوع کنید.